Hypnóza není spánek, jak se mnozí domnívají, ale změněný stav vědomí, který je možné využít k terapii. Jde o postup, který vyvolává odvrácení vědomé mysli a umožňuje tak přístup k podvědomí. Částečně se hypnóza může podobat spánku, ale hypnotizovaná osoba zůstává v těsném kontaktu s hypnotizérem, slyší jeho hlas a reaguje na jeho sugesce. Lze tak léčit řadu stavů, které jsou v běžném bdělém stavu neřešitelné.  Dají se vyvolat zablokované vzpomínky, uvolnit potlačené emoce ve smyslu celkového zlepšování zdravotního stavu a vyvolání pocitu spokojenosti.

Hypnoterapie se úspěšně využívá převážně k léčení neuróz, poruch spánku, fobií, různých závislostí (především kouření), zvládání úzkostí, depresí, strachu, bolestí hlavy, migrény, odstraňování špatných návyků, k uklidnění, zlepšení celkového stavu, dodání energie a řešení dalších psychosomatických obtíží.

 

Každý z nás se někdy ocitne v obtížných životních situacích

Nabízím konzultace v následujících:

 • krize, nízké sebevědomí, dospívání, strach, závislosti, deprese
 • problémy s komunikací, krize ve vztahu, nevěra, konflikty, rozvod, úmrtí
 • problémy na pracovišti, nezaměstnanost, hledání práce
 • vzdělávací problémy, sexuální problémy

Duševní vyrovnanost

je jedním z nejdůležitějších předpokladů fyzického zdraví.

Individuální psychoterapie a hypnoterapie pomáhá při zvládání životních problémů, poznání sebezničujícího chování a omezení či odstranění potíží.

O mně

Již více než 10 let působím ve vlastní psychoterapeutické a logopedické praxi, zkušenosti jsem však sbíral i v jiných organizacích.
Více o mne se dozvíte v mém životopisu, na FB stránkách nebo na ZnámýLékař.cz

facebook            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psychoterapie, hypnoterapie, logopedie

 • Psychologická konzultace (individuální, párová, rodinná)
 • Hypnoterapie
 • Psychorelaxace
 • Náprava logopedických poruch u dětí, dospělých i seniorů
 • Rétorika
 • Speciálně pedagogické vyšetření
 • Diagnostika psychických poruch
 • Náprava specifických poruch učení
 • Zvládnutí grafomotorických dovedností
 • Kognitivní testy a trénink

Kontakt

Mgr. Martin Jan Šverma, C.Ht. 
Tel: +420 731 377 110
IČO: 88105865
Č.účtu: 107-1187460297/0100

Senovážné náměstí 23, Praha 1

Budova D, výtahem do 5. patra

 

facebook email

 

Spojení

Metro B:
Náměstí Republiky

Tramvaj 2, 3, 5, 6, 9, 14, 24
Zastávka Jindřišská