Individuální psychoterapie

Párová terapie

1200/1500 Kč 60min/90 min  
1800 Kč 60min
 

Hypnoterapie

Párová hypnoterapie

1400 Kč

2000 Kč

75min

75min

 
Logopedie dítě   400 Kč 30min Včetně materiálů k procvičování
Logopedie dospělý   600 Kč 45min Včetně materiálů k procvičování
Rétorika   600 Kč 45 min Včetně materiálů k procvičování

Diagnostika psychických obtíží a spec. pedagogické vyšetření. Vyhotovení diagnostické zprávy.

1000 Kč   Zjišťování poruch osobnosti, pozornosti, dyskalkulie, dysgrafie, dysortografie, testy školní zralosti pro předškoláky, test laterality-pravák x levák, specifických poruch učení, test inteligence, test profesních zájmů a další
Náprava spec. poruch učení-dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie  400  Kč 30min  
Telefonické a emailové poradenství  700  Kč 45min  
Víkendová terapie a o st. svátcích 1800 Kč 60min  

 

Termín lze bezplatně zrušit do 18.00 hod předchozího dne.

Pozdě zrušené sezení, které tímto propadne musí být klientem hrazeno a proplaceno.

Blokuje se tím čas, který by mohl být obsazen jiným klientem.

Psychoterapie, hypnoterapie, logopedie

  • Psychologická konzultace (individuální, párová, rodinná)
  • Hypnoterapie
  • Psychorelaxace
  • Náprava logopedických poruch u dětí, dospělých i seniorů
  • Rétorika
  • Speciálně pedagogické vyšetření
  • Diagnostika psychických poruch
  • Náprava specifických poruch učení
  • Zvládnutí grafomotorických dovedností
  • Kognitivní testy a trénink

Kontakt

Mgr. Martin Jan Šverma, C.Ht. 
Tel: +420 731 377 110
IČO: 88105865
Č.účtu: 107-1187460297/0100

Senovážné náměstí 23, Praha 1

Budova D, výtahem do 5. patra

 

facebook email

 

Spojení

Metro B:
Náměstí Republiky

Tramvaj 2, 3, 5, 6, 9, 14, 24
Zastávka Jindřišská