Mohu Vám pomoci v těchto oblastech:

Psychologická konzultace a terapie

V náročné situaci, kdy máte pocit, že na nic nestačíte a nemáte ve svém okolí někoho, kdo by Vám pomohl odlehčit.
Pomoc při řešení problému, porozumění, sdílení smutku, bolesti nebo jiných silných emocí.

path

Hypnóza není spánek, jak se mnozí domnívají, ale změněný stav vědomí, který je možné využít k terapii. Jde o postup, který vyvolává odvrácení vědomé mysli a umožňuje tak přístup k podvědomí. Částečně se hypnóza může podobat spánku, ale hypnotizovaná osoba zůstává v těsném kontaktu s hypnotizérem, slyší jeho hlas a reaguje na jeho sugesce. Lze tak léčit řadu stavů, které jsou v běžném bdělém stavu neřešitelné.  Dají se vyvolat zablokované vzpomínky, uvolnit potlačené emoce ve smyslu celkového zlepšování zdravotního stavu a vyvolání pocitu spokojenosti.

Hypnoterapie se úspěšně využívá převážně k léčení neuróz, poruch spánku, fobií, různých závislostí (především kouření), zvládání úzkostí, depresí, strachu, bolestí hlavy, migrény, odstraňování špatných návyků, k uklidnění, zlepšení celkového stavu, dodání energie a řešení dalších psychosomatických obtíží.

 

Logopedie

Logopedická diagnostika, náprava vadné výslovnosti hlásek, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, koktavost, breptavost, rétorika...

Každý z nás se někdy ocitne v obtížných životních situacích

Nabízím konzultace v následujících:

 • krize, nízké sebevědomí, dospívání, strach, závislosti, deprese
 • problémy s komunikací, krize ve vztahu, nevěra, konflikty, rozvod, úmrtí
 • problémy na pracovišti, nezaměstnanost, hledání práce
 • vzdělávací problémy, sexuální problémy

Duševní vyrovnanost

je jedním z nejdůležitějších předpokladů fyzického zdraví.

Individuální psychoterapie a hypnoterapie pomáhá při zvládání životních problémů, poznání sebezničujícího chování a omezení či odstranění potíží.

O mně

Již více než 10 let působím ve vlastní psychoterapeutické a logopedické praxi, zkušenosti jsem však sbíral i v jiných organizacích.
Více o mne se dozvíte v mém životopisu, na FB stránkách nebo na ZnámýLékař.cz

facebook            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psychoterapie, hypnoterapie, logopedie

 • Psychologická konzultace (individuální, párová, rodinná)
 • Hypnoterapie
 • Psychorelaxace
 • Náprava logopedických poruch u dětí, dospělých i seniorů
 • Rétorika
 • Speciálně pedagogické vyšetření
 • Diagnostika psychických poruch
 • Náprava specifických poruch učení
 • Zvládnutí grafomotorických dovedností
 • Kognitivní testy a trénink

Kontakt

Mgr. Martin Jan Šverma, C.Ht. 
Tel: +420 731 377 110
IČO: 88105865
Č.účtu: 107-1187460297/0100

Senovážné náměstí 23, Praha 1

Budova D, výtahem do 5. patra

 

facebook email

 

Spojení

Metro B:
Náměstí Republiky

Tramvaj 2, 3, 5, 6, 9, 14, 24
Zastávka Jindřišská