Státní univerzitní zkoušky:

Psychologie, logopedie, etopedie, poradenství, diagnostika, speciální pedagogika.

Pracovní zkušenosti:

 • Pedagogicko-psychologická poradna (psychoterapeut, diagnostik).
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením (psychoterapeut, logoped, diagnostik).
 • Osmileté gymnázium (pedagog a diagnostik).
 • Soukromá logopedická ordinace, logoped ve zdravotnictví, mateřské škole a základní škole.
 • Přednášková a terapeutická činnost pro Náhradní rodiny ústeckého kraje https://nruk.cz

Doplňkové vzdělání:

 • Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik pod supervizí zaměřený na kognitivně-behaviorální terapii.
 • Výcvik v hypnoterapii pod vedením hypnotizéra a kouče Davida Velešínského.
 • Vzdělání v oblasti osobnostního růstu a nácviku dovedností.
 • Vzdělávací program "Metoda dobrého startu", akreditace MŠMT ČR, č. j. 14 048/2009-25-278.
 • Vzdělávací program "Jak diagnostikovat poruchy pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou", pedagogická diagnostika ADHD, akreditace MŠMT ČR, č. j. 14 048/2009-25-278.
 • Vzdělávací program "Základní orientace v psychiatrických diagnózách u dětí a mládeže" akreditace u MPSV č. 2013/0592-PC/SP/VP/PP.
 • "Vzdělání v oblasti Zvyšování kvality sociálních služeb" v rozsahu 154 hodin (supervize pro vedoucí pracovníky, práce s klientem s rizikovým chováním, individuální plán péče klienta...). Vzdělávací program akreditovaný MPSV č. 2011/0712-PC/SP/VP.

Publikace na internetu

Psychoterapie, hypnoterapie

 • Psychologická konzultace (individuální, párová, rodinná)
 • Hypnoterapie
 • Psychorelaxace
 • Rétorika
 • Speciálně pedagogické vyšetření
 • Diagnostika
 • Náprava specifických poruch učení
 • Kognitivní testy a trénink

Kontakt

Mgr. Martin Jan Šverma, C.Ht. 
Tel: +420 731 377 110
IČO: 88105865

Lužická 24, Praha 2, Vinohrady

 

 

facebook email

 

Spojení

Metro A: Náměstí Míru

Metro C: I. P. Pavlova

Tramvaj:  4, 22
Zastávka:  Jana Masaryka