Hypnóza

 • hypnóza není spánek, jak se mnozí domnívají, ale změněný stav vědomí, který lze využít k terapii a léčbě. Částečně se může podobat spánku, ale hypnotizovaná osoba zůstává stále v těsném kontaktu s hypnotizérem, slyší jeho hlas a reaguje na jeho sugesce.
 • v hypnóze se jedná se o postup, kdy je odvrácena vědomá mysl a je umožněn přístup k podvědomí.
 • v hypnóze lze řešit celou řadu stavů, které jsou v běžném bdělém stavu neřešitelné. Dají se tak vyvolat zablokované vzpomínky, uvolnit potlačené emoce s cílem celkového zlepšování zdravotního stavu a vyvolání pocitu spokojenosti.
 • Hypnotizovaný člověk zažívá zvýšenou schopnost koncentrace, úplné uvolnění a nehybnost. V hypnotickém stavu jsou i naše smysly citlivější, proto je přesnější i čich, sluch a hmat.

 

Hypnóza se využívá především tam, kde hlavní roli hraje psychika

 • k léčení neuróz, při poruchách spánku, fobiích, různých závislostech (především kouření)
 • ke zvládání úzkostí, depresí, strachu, bolestí, migrénách, při odstraňování nežádoucích návyků
 • k zvládání životních změn, k sebekontrole a osobnímu rozvoji
 • k posilování sebevědomí, při potížích s trémou a řešení mnohých psychosomatických obtíží
 • k uklidnění, zlepšení celkového stavu, dodaní energie, zlepšení celkového stavu


Každý zažívá hypnózu individuálně. Téměř každý člověk je schopen být hypnotizovaný, neboť je to přirozený stav, do kterého vstupujeme i během dne, při usínání a probouzení...

V hypnóze nebyla zaznamenána žádná nebezpečí. Nikdo nezůstává v hypnóze nebo transu natrvalo. Pokud by hypnotizér přestal s klientem pracovat a odešel, klient přejde přirozeně do spánku a sám se i probudí.

 

Psychoterapie, hypnoterapie

 • Psychologická konzultace (individuální, párová, rodinná)
 • Hypnoterapie
 • Psychorelaxace
 • Rétorika
 • Speciálně pedagogické vyšetření
 • Diagnostika
 • Náprava specifických poruch učení
 • Kognitivní testy a trénink

Kontakt

Mgr. Martin Jan Šverma, C.Ht. 
Tel: +420 731 377 110
IČO: 88105865

Lužická 24, Praha 2, Vinohrady

 

 

facebook email

 

Spojení

Metro A: Náměstí Míru

Metro C: I. P. Pavlova

Tramvaj:  4, 22
Zastávka:  Jana Masaryka